Kon Tum đốc thúc tiến độ các dự án trọng

Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2023.

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhất là công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

Cụ thể là Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, đường Trường Chính; Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla ….

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn năm 2023.

Dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định; nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu các các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hình thức hợp tác công tư…

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password