Gia Lai triển khai loạt giải pháp, nhiệm vụ thu

Gia Lai triển khai loạt giải pháp, nhiệm vụ thu hút dự án đầu tư nước ngoài

Ngoài 9 giải pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, Gia Lai triển khai 5 nhiệm vụ tăng cường thu hút dự án đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả để thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới. Ảnh minh họa

Để triển khai có hiệu quả chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 667/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đề ra 9 giải pháp.

Cụ thể, Quyết định số 667/QĐ-TTg yêu cầu, triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan tỏa; phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Ngoài 9 giải pháp trên, để tăng cường thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, UBND tỉnh Gia Lai đã giao cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả để thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới, có nhu cầu dịch chuyển sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì thực hiện rà soát các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, đề xuất thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng các gói hỗ trợ đầu tư linh hoạt để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tác động lan tỏa; xây dựng bộ thương hiệu và hình ảnh cấp địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với các quy hoạch phát triển và chiến lược thu hút đầu tư.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password