Đầu tư 2.296 tỷ đồng nâng cấp 62,56 km Quốc

Đầu tư 2.296 tỷ đồng nâng cấp 62,56 km Quốc lộ 4B qua Lạng Sơn

Dự án nâng cấp đoạn Km 18 – Km 80, Quốc lộ 4B kết nối 2 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh được Bộ GTVT giao cho Sở GTVT Lạng Sơn đảm nhận vai trò chủ đầu tư.

Một đoạn Quốc lộ 4B qua Lạng Sơn.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 516/QĐ – GTVT phê duyệt Dự án nâng cấp đoạn Km18 – Km80, Quốc lộ 4B.

Cụ thể, Dự án nâng cấp đoạn Km18 – Km80, Quốc lộ 4B do Sở GTVT Lạng Sơn làm chủ đầu tư, có điểm đầu khoảng Km18+00 – lý trình Quốc lộ 4B hiện hữu (khớp nối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 – Km18+00 đang triển khai thi công) thuộc địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối khoảng Km80+00 – lý trình Quốc lộ 4B hiện hữu (ranh giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh) thuộc địa phận huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  Tổng chiều dài tuyến đường thuộc Dự án là khoảng 62,56 km.

Trong đó, đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Đường tỉnh 236 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,5 m.

Đoạn từ nút giao với Đường tỉnh 236 đến nút giao Quốc lộ 4B hiện hữu được tiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m.

Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập sẽ giữ nguyên theo quy mô hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường để đảm bảo êm thuận và thoát nước mặt đường. Các đoạn còn lại sẽ thiết kế tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m.

Trên tuyến có 15 cầu, trong đó Dự án sẽ xây dựng mới 5 cầu, mở rộng 9 cầu đảm bảo bề rộng phù hợp với bề rộng nền đường và tải trọng thống nhất trên tuyến, giữ nguyên hiện trạng 1 cầu.

Tổng mức đầu tư Dự án là 2.296,447 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là 532,633 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 1.455,166 tỷ đồng…

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2024. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 dự kiến khoảng 740 tỷ đồng; năm 2024 dự kiến khoảng 1.556 tỷ đồng.

Bộ GTVT giao Sở GTVT Lạng Sơn thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định, thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch tuyến Quốc lộ 4B, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát huy vai trò của Quốc lộ4B trong việc kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn – Quảng Ninh, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp, du lịch tỉnh Lạng Sơn và củng cố quốc phòng, an ninh 2 tỉnh Lạng Sơn – Quảng Ninh.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password